Centrum Słowian i Wikingów

Wolin ma wszelkie dane i solidne podstawy ku temu, by właśnie to miasto uznawać za pojawiające się w skandynawskich opowieściach i legendach Jomsborg i/lub Vinetę. To ważne i bogate miasta, ośrodki międzynarodowego handlu wczesnego średniowiecza. Kto chce się więcej na ten temat dowiedzieć, niech odwiedzi miejscowe Muzeum Regionalne. Kto zaś chce zobaczyć i poczuć, jak to wszystko mogło wyglądać w rzeczywistości, powinien odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów na wyspie Ostrów.

Placówka tak wiernie, jak to tylko możliwe, odtwarza średniowieczną osadę – układ zabudowy, konstrukcję chat, świątyni i innych obiektów, drewnianą palisadę i pozostałe umocnienia, przystań, łodzie itd. Jomsborg rzecz jasna tętni życiem, a odwiedzający centrum mogą sprawdzić, jak sobie poradzą z czynnościami niegdyś wykonywanymi przez naszych przodków. Właściwie całe wyposażenie skansenu – meble, narzędzia itp. – jest dostępne do użytku dla gości.

Oczywiście na terenie zrekonstruowanej osady Słowian (tudzież Wikingów) regularnie organizowane są barwne rekonstrukcje, imprezy, gry i zabawy o wyraźnie historycznym rysie. Prym wiedzie tutaj sierpniowy Festiwal Słowian i Wikingów – jedno z największych średniowiecznych wydarzeń w Europie. Jak podają organizatorzy, bierze w nim udział nawet 2000 osób z 26 krajów, ogląda go 22 tysiące turystów – a te wyniki z pewnością mogą się jeszcze poprawić. Warto wymienić jeszcze Święto Młodej Brzozy (maj), Słowiańskie Święto Plonów (sierpień) oraz warsztaty żywej archeologii.

Skansen zazwyczaj otwierany jest na początku kwietnia, a przerwa w jego funkcjonowaniu zwykle zaczyna się na koniec października.